Sk Kullananlara Ekle – Al Sayfas Yap My posts Beni Sev


  Acil Durumlarda Yaplmas Gereken Baz nlemler Acil Durum Rehberi nemli Telefon Numaralar
RUMUZ VARSA FRE :

Acil durumlarda ne yapmalyz Ve Baz nemli Acil Durumlar,
Yksek ateli ocuklar:ocuklarn vcut ss metabolizma hzna bal olmak zere 36,5 ile 37,5 arasnda normal kabul edilir. 37,5 derece zerine ocuun genel durumu da gz nne alnarak mdahale edilir. Paracetamaol ibuprofen gibi antipretiklerle atei drlr. zerindeki kyafetler karlr. 39 derece ve zerinde atelerde, daha nce ateli havale geirme yks olan hastalara lk du veya lk kompres uygulanr. Titremeyle ykselen, el ve ayaklarda morarma olan ate ykselmelerinde vcut ss balangta llen slar normaldir. Ksa sre iinde ykselir. Ate seviyesi 38,5 stnde ve ilalara direnli tekrarlayan ocuklar doktora gtrmek gerekir. Sirkeli su ve alkol uygulamalar ve buz tatbiki; ani ate dmelerine ve sistemik yan etkilere ve havale olumasna sebep olabilir. Kk bebeklere aspirin verilmemesi gerekir. Atei dk bile olsa genel durumu kt saptanan ocuklarda da bazen ciddi enfeksiyonlar oluabilmektedir. Bu tr hastalklarla ocuk doktorlaryla kontaa gemek gerekir.

Havale geiren ocuklar
Ateli veya atesiz havale geiren hastalarda ilk yaplacak ey ocuun solunum yollarnn ak tutulmasdr. Azda kusmuk veya yemek paralar varsa temizlenmeli, hasta yan yatrlmal ve ba hafif arkaya doru tutulmaldr. Daha nce kullanlmsa eer havaleyi durdurucu ilalar uygulanmal ve havale durdurulmaldr. Hemen acil birime bavurulmaldr. Bu tr hastalklarda ocuk doktorlaryla kontaa gemek gerekir.

Solunum sknts eken ocuklar
Solunum sknts yava yava veya aniden geliebilir. Ani gelien bir durum ise, soluk borusuna kusmuk besin maddesi veya oyuncak paras gibi bir yabanc cisim kam olabilir. Hemen az ii temizlik yaplmaldr. Ba aa olarak srt ve gse ar olmayarak bask uygulamak faydal olabilir. Gnler iinde yava yava gelien solunum sknts, st solunum yolu enfeksiyonu veya ounlukla zatrre, bronit gibi alt solunum yolu enfeksiyonlar sonrasnda geliir. Solunum sknts eken ocuk bekletilmeden acil olarak hastaneye gtrlmelidir. Bu tr hastalklarda ocuk doktorlaryla kontaa gemek gerekir.

Travma ve dmeye maruz kalan ocuklar zellikle ba blgesine gelen travmalarda acil mdahale ve tan hayat kurtarr. Kafa travmalar sonrasnda; ba blgesinde hematom, dem; bebekte uur bulankl, uykuya meyil, kusma, gz bebeklerinde byklk fark; vcuda gelen travmalarda kol ve bacaklarda harekette azlk ve kstllk mevcutsa acil birimlere bavurulmaldr. Bu tr hastalklarda beyin cerrahisi ve ortopedi doktoruyla kontaa gemek gerekir.

Herhangi bir sebepten dolay oka giren, uur bulankl olan ocuklar
Sv kayb, enfeksiyon, ila veya besin allerjisi veya travmaya bal oka giren hastalarda zellikle solunum yollar ak tutulur. Kan dolam iin ayaklar ykseltilir. Ev ortamnda yaplacak baka bir ey olmad iin acil birime bavurulmaldr. Bu tr hastalklarda ocuk doktorlaryla kontaa gemek gerekir.

Devaml alayan kk ocuklar
Devaml alama ve huzursuzluk bazen hayati hastalklarn gstergesi olabilir. Ciddiye alnmaldr. Sebepleri yle sralanabilir:

Yenidoan dneminde gaz sanclar (I.kolik)
Orta kulak iltihab
drar yolu enfeksiyonu, idrarda kristal
Yeterince beslenememe, a kalma
Barsak enfeksiyonu
Besin zehirlenmesi
Ateli durumlarda sepsis ve menenjit gibi hastalklar
Barsak dmlenmesi
Bu tr hastalklarla ilgili ncelikle ocuk doktorlaryla kontaa gemek gerekir.

Herhangi bir sebeple yanan ocuklar
Yank blgesine herhangi bir ila srmeden, sadece souk suya tutarak doktora bavurulmaldr. Hastann zerinde sdan etkilenip eriyerek cilde yapan bir kyafet varsa suyla soutulmal, kyafet karlmamaldr. ocuk cerrahisi uzmanyla kontaa gemek gerekir.

la ien ocuklar
Herhangi bir ila ien hasta ncelikle kusturmaya allmal ve acil olarak hastaneye gtrlmelidir. Tuz ruhu, amar suyu gibi maddeler ien ocuklar ise kusturulmamaldr. Kusmayacaklarsa eer su, st verilmelidir. Hastaneye bavurulmaldr. lacn durumuna gre mide ykama ve hastanede mahade gibi uygulamalar yaplabilmektedir.

iddetli karn ars olan ocuklar.
ok iddetli karn aryan kk bebeklerde barsak dmlenmesi tkanmas, idrar yolu enfeksiyonu, batndaki lenf bezlerinin iltihaplanmas, byk ocuklarda apandisit balca sebepleridir. Devaml olan karn arlar ciddiye alnmal hemen doktora bavurulmaldr. Ara ara karn ars olan, genel durumu bozulmayan hasta biraz gzlemlenmelidir. Bu arada hastal maskeleyebileceinden dolay ar kesici verilmemelidir.

Yukardaki sebeplerden hangisi olursa olsun acil mdahale hayati nem tar, kalc hasar braklmasn nler. Yanl ve gereksiz evde yaplan mdahalelerde ise kalc hasarlar olabilir.
Ve Bunlarn Dnda Birka NEML DURUMLAR
1. uur Kaybna Neden Olan Her Trl Durum
2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluu trleri, kan basncnn beyin kanamas vb. ciddi durumlara yol aabilecek derecede ykselmesi.
3. Zehirlenmeler
4. Ciddi Genel Durum Bozukluu: Yallk, besin yetersizlii, yetersiz bakm, uzun sren ar hastalk vb. nedenlerle kiinin salnn genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulmas.
5. Trafik Kazas
6. Ani Feller
7. Migren ve/veya Kusma, uur Kaybyla Beraber olan Ba arlar.
8. Astm Krizi, Akut Solunum Problemleri.
9. Yksek Ate: Zehirlenme, infeksiyon hastalklar, scak arpmas vb. nedenlerle vcut ssnn konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarna yol aabilecek derecede (Ortalama 39,5 C ve zeridir) ykselmesi.
10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarnda tkanmaya yol aabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon dmesi durumlar.
11. Akut Batn: Mide, barsak gibi ii bo organlarn delinmesi, tkanmas ya da dmlenmesi, iltihaplanmas, vb. gibi acil mdahale gerektiren durumlar.
12. Yksekten Dme
13. Ciddi Kazalar, Uzuv Kopmas
14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonlar dolaysyla da yaamsal fonksiyonlar etkileyebilecek, beyin ve beyni evreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalklar.
15. Elektrik arpmas
16. Ciddi Gz Yaralanmalar
17. Kurunlanma, baklanma, kavga, terr, sabotaj, vb
18. Renal Kolik: Bbrek talarnn yol at, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da bbrek hasarna yol aabilecek iddetli ar oluturan durum.
19. Akut Psikotik Tablolar: Ar saldrganla yol aan nrolojik ya da psikolojik rahatszlklar.
20. Suda Boulma
21. ntihar Giriimi
22. Donma, Souk arpmas
23. Is arpmas
24. Ciddi Yanklar
25. Yeni Doan Komalar
26. Balam Doum Faaliyeti (Su Kesesinin Boalmas)
27. Diabetik ve remik Kanama: Diabet (eker hastal) ve bbrek yetersizliinin neden olduu bilin bulanklndan balayp tam bilin kaybna (koma) kadar girebilecek durumlar.
28. Genel Durum Bozukluunun Elik Ettii Dializ Hastal
29. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya kan, hayat tehdit edecek boyutlarda i veya d kanamalar.
30. Omurga ve Alt Extremite Krklar: Byk d veya i kanamaya yol aan bacak krklar ve her trl omurga krklar.
31. Te c av z
32. Dekompresyon (Dalg) Hastal: Halk arasnda vurgun yemek olarak tabir edilen durum..
Acil Durum Rehberi

Acil Servis : 112 Alo Doktor : 113 Zehir Danma : 114 Alo Yangn : 177 tfaiye : 110 Polis mdat : 155
Zabta : 153 Jandarma : 156 Sahil Gvenlik : 158 Uyuturucu Bilgi : 171

* NEML TELEFON NUMARALARI

Bilinmeyen Numaralar : 11811 Telefon Kodu Sorgulama : 168 Elektrik Arza : 186 Telefon Arza : 121 Su Arza : 185

Alo Trafik : 154 Kablo TV Arza : 126 Arza Takip : 101 Doalgaz : 187 Posta Kodu Danma : 119 Mesaj Merkezi : 134 Vergi Danma : 189

ar Bekleme : 131 Posta Servisi : 169 Alo Valilik : 153 RTK : 178 ar : 133 TTNET : 145 Uyandrma Servisi : 135 Turizm : 170

Tketici Hatt : 175 Ankesr Arza : 122 evre Bilgi : 181 Salk Danma : 184 ehirleraras Kayt : 131

Telekom Bor Sorma : 163 Telekom Hizmet Danma : 161 Uluslararas Operatr Servisi : 115


Copright (c)  2012 BeniSev.Net
D Balantlar : Google.Com.Tr
Sitemizin anahtar kelimeleri :

sohbet chat Arkada Arkadalk Arkadalk Siteleri