Sk Kullananlara Ekle – Al Sayfas Yap My posts Beni Sev


  Almanya Sohbet Odalar Almanya Chat Kanal Almanya Arkadalk Sitesi Almanyann lleri Nfusu
RUMUZ VARSA FRE :

Almanya, ya da resm adyla Almanya Federal Cumhuriyeti,  Orta Avrupa’da bir lkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltk Denizi; dousunda Polonya ve ek Cumhuriyeti; gneyinde Avusturya ve svire; ve batsnda Fransa, Lksemburg, Belika, ve Hollanda bulunur. Almanya 357.021 km’lik bir alan kaplar ve lman iklim kuann iinde yer alr. 81,5 milyonun zerindeki nfusu ile Avrupa Birlii’nin en byk nfusa sahip lkesi konumundadr. Ayrca en ok gmen barndran nc lke konumundadr.

100 ylndan nce Cermen halklar Cermanya olarak isimlendirilen blgede yaamlardr. 10. yzyldan 1806 ylna kadar Cermen blgeleri Kutsal Roma Cermen mparatorluu’nun bir paras oldu. 16. yzyl boyunca kuzey Almanya blgeleri, Protestan Reformu’nun merkezi oldu. Cermen halk ilk olarak 1871’de Fransa-Prusya Sava srasnda ulus-devlet haline geldi. II. Dnya Sava sonrasnda, 1949’da, Almanya sava kazanan devletler tarafndan iki devlete blnd. Bu iki devlet 1990 ylnda birleti. Bat Almanya daha sonra ad Avrupa Birlii olan Avrupa Topluluu’nun 1957’deki kurucu yelerindendir. Birlemeyle Dou Almanya da 1993’te bu birlie ye olmutur. Almanya Schengen blgesi’nin bir paras ve Avrupa ortak para birimi Avro’yu 2002’de kabul etmi durumdadr.

Almanya bir federal parlementer cumhuriyettir. On alt eyaletten olumaktadr (Bundeslnder). Bakenti ve en byk ehri Berlin’dir. Almanya Birlemi Milletler’e, NATO’ya, G8’e yedir ve Kyoto Protokoln imzalamtr. Almanya 2007 ylna gre, GSYH’ye gre dnyann 3. byk ekonomisi ve en ok ihracat gerekletiren lkesidir. lke dnyada gelime iin en ok bata bununan ikinci lke konumundadr. Buna karn lke, askeri harcama btesi olarak 6. sradadr. lke, sosyal gvenlik sistemiyle yksek yaam seviyesine sahiptir. Almanya, Avrupa meselelerinde yksek lke nfusu ve ekonomik gelimiliiyle dnya seviyesinde kilit rol oynamaktadr.Almanya birok bilim ve teknoloji alannda lider durumda olarak kabul edilmitir.

Almanyann Tarihi

Bugnk Almanlarn dedeleri olan Germenler, bundan 2000 yl nce Ren Nehrinin batsnda yayordu. Germenler, sava ve barbar bir kavimdi. Genellikle avclk ve basit ziraatla geinirlerdi. O ada Romallar Orta Avrupa’ya dzenli ordular gndererek buralar istila etmek istiyorlard. Germenler Romallarn bu istila hareketlerini durdurabilmek iin onlarla bir ok savalar yaptlar ve Romallar yenerek Orta Avrupa’y almalarn nlediler. Daha sonra Romallar zayflamaya yz tutunca, Germen kabileleri sel gibi Roma’ya akmaya baladlar. Bunun bir sebebi de Hunlarn Avrupa’ya yaylmaya balamalardr. Roma mparatorluu topraklarn igal eden Germen kabileleleri Romallarn geleneklerini, kltrlerini ve hatta dinlerini benimsediler. Yalnz Ren ile Elbe nehirleri arasna yerlemi olan asl Germenler kendi dillerini geleneklerini koruyabildiler. Byk Karl (arlman) zamannda Saksonlar, Byk Karl’n 800 ylnda papa tarafndan Roma mparatoru ilan edilmesiyle zorla Hristiyan yapldlar.

Byk Karl (arlman)’n lmnden sonra torunlar zamannda Roma mparatorluu paraland ve dkalklara blnd. Frankonya ve Saksonya bu blnmeden meydana kmtr. Bu dkalklarda mukaddes Roma mparatoru seilebilmek ve talya’y ele geirmek iin asl Alman halkn unutmular, halkn bilhassa kyllerin toprak sahibi derebeylerin klesi olmasna, kt idare edilmelerine gz yummulard. Bu arada papazlar da din adna halk soymaya balamlard. te tam bu srada Luther ortaya kt. Luther, Roma Katolik kilisesinin eitim ve ibadet eklini iddetle yererek Protestanl yaymaya balad. Bundan sonra mezhep savalar balad. Bu savalar neticesinde krallarn ve devletin gc azald. Bu kargaa ortamnda Hohenzollerin hanedanndan birinci ve ikinci Friedrich’ler baa geerek Prusya Kralln kurarak ynetimi ele aldlar. Daha sonra Almanlar, Avusturya ve Fransa ile birok savalar yaptlar ve neticede 1861 ylnda Prusya Krallna Birinci Wilhelm, Kont Otto von Bismarck Schnhausen’de bakanla getirildi. Bismarck zamannda Almanya’nn kuvvetli temelleri atld ve birleme saland. Birinci Wilhelm’den sonra kinci Wilhelm Prusya kral oldu ve bunun zamannda Bismarck’a iten el ektirildi ve Alman halk byk silahlanma faaliyetine giriti. Silahlanma sonucu Almanya yannda Avusturya, Macaristan,Trkiye ve Bulgaristan’la ittifak kurarak Birinci Dnya Savana girdi. Bu savata Almanlar ve mttefik devletler, Fransa ngiltere ve Ruslarla savatlar. Savan ilk yllar Alman ve mttefik devletler lehine baarl geti. Hatta Rusya teslim bayran ekmek zereyken, ABD’nin kar taraf lehine savaa katlmasyla Almanya ve mttefik devletler 1917 ylnda yenik dtler. Almanya bu savata smrgelerini kaybettii gibi, toprak kaybna da urad. Ayrca 33 milyar dolar tutarnda tazminat demek zorunda kald. Bu yenilgiden sonra, btn Alman hkmdarlar haklarndan feragat ederek, Weimar’da yaplan yeni bir anayasa ile 1919 ylnda Almanya’da Cumhuriyet ilan edildi.

lk Alman cumhurbakan olarak Friedrich Ebert seildi. 1925 ylnda, Mareal Paoul von Hinderburg Almanya’nn ikinci cumhurbakan oldu ve yedi yl sonra da Hinderburg ikinci defa cumhurbakan seilince, Adolf Hitler’i babakan yapt. Hitler babakan olunca, btn yahudileri Alman vatandalndan kard, askeri eitime ve silahlanmaya nem vererek Almanya’y silahl bir g haline getirdi. Ksa zamanda bu gcn daha da oaltarak 1936 ylnda talya ile Roma-Berlin mihverini kurdu. Bundan sonra Hitler, zor kullanarak ekoslovakya ve Polonya’y igal etti. 1939 ylnda Polonya’nn igalinden sonra, Fransa ile ngiltere, Almanya’ya kar sava ilan ettiler. Buna karlk olmak zere Alman birlikleri Danimarka, Norve, Hollanda, Belika ve Lksemburg’u igal etti. Bu arada Fransa korkudan teslim oldu. talya, Almanya’nn yannda savaa katld. 1941 ylnda Hitler, Balkan Yarmadasn da igal etti ve sonra da Rusya’ya saldrd. 1941 ylnda ABD btn askeri gcyle bat devletlerinin yannda savaa katlmas zerine Almanya ve mttefik devletler yenik dtler. Bunun zerine Almanya drt devlet arasnda paylald. Fransa, ngiltere ve ABD’nin aldklar blmde Federal Bat Almanya Cumhuriyeti yer ald. Ruslara kalan blmde de Dou Almanya kuruldu.1989’da Rusya’da grlen liberalleme hareketleri iki Almanya’nn birlemesini gndeme getirmitir.

1990’un balarnda yaplan anlama neticesinde utan duvar ykld ve iki Almanya birleme karar ald. 4 Ekim 1990’da iki Almanya resmen birleti.

Eyaletleri

Birleik Almanya
13 eyaletten ve 3 serbest ehirden meydana gelmi bir devlettir. En byk eyaleti Bayern eyaletidir.

Baden-Wrttemberg: 35.751 km2 yzlmne ve 9.679.000 nfusa sahiptir. Baehri Stuttgart olup, kilometrekareye 269 kii der.

Bayern: 70.554 km2 yzlmne ve 11.221.000 nfusa sahiptir. Baehri Mnchen olup, eyalette kilometrekareye 159 kii der.

Berlin: 883 km2 yzlmne ve 3.470.000 nfusa sahiptir. Baehri Berlin olup, kilometrekareye 3862 kii der.

Brandenburg: 29.059 km2 yzlmne ve 2.641.000 nfusa sahiptir. Eyalette kilometrekareye 91 kii der.

Bremen: 404 km2 yzlmne ve 674.000 nfusa sahiptir. Baehri Bremen olup, eyalette kilometrekareye 1.668 kii der.

Hamburg: 755 km2 yzlmne, 1.626.000 nfusa sahiptir. Eyalette kilometrekareye 2154 kii der.

Hessen: 21.114 km2 yzlmne ve 5.661.000 nfusa sahiptir. Baehri Weisbaden olup eyalette kilometrekareye 268 kii der.

Macklenburg-Vorpommern: 23.838 km2 yzlmne ve 1.954.000 nfusa sahiptir. Eyalette kilometrekareye 82 kii der.

Nedersachsen: 47.314 km2 yzlmne ve 7.238.000 nfusa sahiptir. Baehri Hannover olup, eyalette kilometrekareye 153 kii der.

Nordrhein-Westfelen: 37.070 km2 yzlmne ve 17.104.000 nfusa sahiptir. Baehri Dseldorf olup, eyalette kilometrekareye 502 kii der.

Rheinland-Pfatz: 19.849 km2 yzlmne ve 3.702.000 nfusa sahiptir. Baehri Maiz olup, eyalette kilometrekareye 186 kii der.

Saarland: 2.570 km2 yzlmne ve 1.065.000 nfusa sahiptir. Baehri Saarbrcken olup, eyalette kilometrekareye 414 kii der.

Sachsen: 18.307 km2 yzlmne ve 4.901.000 nfusa sahiptir. Eyalette kilometrekareye 267 kii der.

Sachsen-Anhalt: 20.405 km2 yzlmne ve 2.965.000 nfusa sahiptir. Eyalette kilometrekareye 145 kii der.

Sachleswig-Holstein: 15.729 km2 yzlmne ve 2.595.000 nfusa sahiptir. Eyalette kilometrekareye 165 kii der.

Thringen: 16.251 km2 yzlmne ve 2.684.000 nfusa sahiptir. Eyalette kilometrekareye 165 kii der.

Siyasi Hayat

Birleik Almanya, 11 eyaletten meydana gelmitir. Bu eyaletler eitim, din, bayndrlk ve i ilerinde bamszdr. Her eyaletin meclisi ve hkumeti vardr. D politika, ekonomi, ordu ve polis tekilat Federal hkumet tarafndan, yasama gc 4 yl iin seilen iki meclis tarafndan yrtlr. Bu iki meclisten Cumhuriyetinin tamamn temsil eden Federal Meclis (Bundestag)tir. Devletin temsilcisi Federal Kurul (Bundesrat)dur.Cumhurbakan her be yl iin Federal Meclis tarafndan seilir. Bundestrat’n 45 yesi eyalet hkmetlerince atanr.

orafyas

Almanya snrlar 357,021 km’lik bir alan kaplar. Bunun 349,223 km’si karadan, 7,798 km’si su kaynaklarndan oluur. Almanya, yzlm bakmndan Avrupa’nn yedinci, Dnya’nn altm nc byk lkesi konumundadr. Ykselti; gneydeki Alp Dalar’ndan , kuzeydeki Kuzey Denizi’ne (Nordsee) ve kuzeybatdaki Baltk Denizi’ne (Ostsee) doru azalmaktadr. lkenin en yksek noktas, Alpler zerinde bulunan 2.962 m ykseklikteki Zugspitze noktasdr. Orta Almanya’daki aalanm konumdaki yaylalar ile kuzeydeki alak seviyedeki ovalara ulam; Rhine, Tuna ve Elbe[36] gibi, Avrupa’nn baz nemli byk nehirleri ile salanr.

Almanya snrlarnn hepsini Avrupa Birlii yesi lkelerle paylar. lkenin komular kuzeyde Danimarka, douda Polonya ve ek Cumhuriyeti, gneyde Avusturya ve svire, batda Fransa ve Lksemburg, kuzeybatda Belika ve Hollanda’dr.

En Byk ehirleri

Bremen, Essen, Dortmund, Dsseldorf, Stuttgart, Frankfurt am Main, Kln, Mnih, Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, Hannover, Nrnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bonn, Bielefeld, Mannheim

Eitimi

Almanlar bilime, eitime byk nem veren bir millettir. Bugn Almanya’nn her tarafnda eitim ve retim parasz olarak gerekletirilmektedir. Eitim ve retim, ada teknie dayal ara ve gerelerle donatlm, uygulamal metodlarla yaplr. lkede 6-18 ya arasnda renim mecburidir. Btn renciler nce 4 senelik temel okullara giderler. Bundan sonra ya temel okulun devam kabul edilen 5 yllk esas okula, ya 6 yllk ortaokula veya 9 yllk lise arasnda seim yaparlar. Esas okulu bitirenler umumiyetle 3 yllk mesleki okullara da giderek meslek sahibi olurlar.

Almanya yksek renim kurumlar ile doludur. lkede yzden fazlas niversite olmak zere bilim ve teknik renimi yaplan 196 yksek renim kurumu vardr. lkenin en eski ve nl niversiteleri, 1386 ylnda kurulan Heidelberg niversitesi ile 1476’da kurulan Tbingen niversitesidir.

On dokuzuncu yzyl sonunda kurulan Berlin niversitesi ile de Almanya’da ada eitimin temelleri atlmtr. Hali hazrda Hannover Teknik niversitesi dnyaca nldr. Bugn lkede yaklak 1 milyon 100 bin renci yksek renim grmektedir. Bunun 58.000 kadarn yabanc ii ocuklar tekil etmektedir. Bu kadar gelimi eitim ve retim sistemlerine ramen, bugn hala yaklak milyon kii okuma-yazma bilmemektedir. Okuma-yazma bilmeyenlerin saysn azaltmak iin byk almalar yaplmaktadr. Almanya’da basn ve yayn ok gelimitir. lkede yaynlanan 373 gazetenin toplam tiraj 19 milyon 298 bindir. Almanya edebiyat tarihinde dnyaca nl edebiyat ve sanatlar yetitirmitir. Birok edebiyat akm burada domu ve yaylmtr.

Nfus ve Sosyal Hayat

Almanya’nn nfusu 83 milyon civarndadr (Mays 2005 tahmini rakam). Bu nfusun yaklak 5 milyonunu lkede alan yabanc iiler, yabanc iilerin ounluunu da


Trkler tekil eder. Almanya’da nfus art oran ok azdr. Buna ramen nfusun younluu bakmndan Avrupa’da km2 bana 222 kii ile birinci sray alr. Nfusun byk bir ksm endstri merkezi olan Ruhr Havzasnda yaar. Almanya tamamen denecek kadar ehirlemitir. Nfusu 2000’den az kylerde yaayan insan says be milyonu gemez. Genel nfusunun te biri, nfusu 100 binden fazla olan ehirlerde oturmaktadr. Almanya’da mlteciler ve yabanc iiler dnda btn halk Almanca konuur. Aznlk yok denecek kadar azdr.

Din

Hristiyan olan Alman halknn yaklak yars Protestan, %44′ ise Katoliktir. Gn getike artan Mslmanlarn ounluunu Trkler tekil etmektedir.

klimi

Almanya’nn geneli, nemli bat rzgarlarnn stnlk kurduu lml bir iklime sahiptir. klim; Gulf Stream’in etkisi altndaki Kuzey Atlantik Akntlar tarafndan etkilenmektedir. Bu stc sular, Kuzey Denizi snrlarndaki Jutland Yarmadas ve Ren Blgesi dahil olmak zere birok blgeyi etkilemektedir. Sonu olarak kuzeybat ve kuzey blgelerinde iklim okyanusal iklimdir; ya yaz boyunca maksimuma kmak zere her dnem srer.

Klar lml ve yazlar serindir, buna karn scaklk ou zaman 30C’yi (86F) aabilmektedir. Douda ise iklim daha karasaldr; klar ok souk, yazlar ok scak ve kuru olabilmektedir. Orta ve gney Almanya ise farkl olarak karasal ve okyanusal iklim arasnda bir gei blgesidir. Yine, en yksek scaklk yazn 30C’yi (86F) aabilmektedir..
 

  Adana Adyaman Afyon Ar Amasya Ankara Antalya Artvin Aydn Balkesir Bilecik Bingl Bitlis Bolu Burdur Bursa anakkale ankr orum Denizli Diyarbakr Edirne Elaz Erzincan Erzurum Eskiehir Gaziantep Giresun Gmhane Hakkari Erzurum Hatay Isparta Mersin stanbul zmir Kars Kastamonu Kayseri Krklareli Krehir Kocaeli Konya Ktahya Malatya Manisa Kahramanmara Mardin Mula Mu Nevehir Nide Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirda Tokat Trabzon Tunceli anlurfa Uak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman rnak Krkkale Batman Bartn Ardahan Idr Yalova Karabk Kilis Facebook Kbrs Dzce sve Twitter Almanya Avusturya Hollanda Badoo svire Siberalem Belika Trkiye Mynet Fransa Amerika Wikipedia Osmaniye

Copright (c)  2012 BeniSev.Net
D Balantlar : Google.Com.Tr
Sitemizin anahtar kelimeleri :

adana chat sohbet chat Arkada Arkadalk Arkadalk Siteleri