Sk Kullananlara Ekle – Al Sayfas Yap My posts Beni Sev


  Ataszleri oku en gzel ata szleri anlamlar ile birlikte Trk Atasz ata sz anlam aklamal
RUMUZ VARSA FRE :

Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanlmaz,
Anlam: “Her ey zamannda yaplrsa kii kazanl olur” anlamnda bir sz.

Ihlamurdan odun olmaz, beslemeden kadn olmaz.
Anlam: “Yaam iinde her konu birbirine uygun olursa baar olur ve devam eder” anlamnda bir sz.

Irmak kenarna eme yaplmaz.
Anlam: “Birbirine zt verimlilikteki iki kurum veya sosyal messesenin,ayn ortamda varlklarn srdrmeleri zordur” anlamnda bir sz.

Isran it, diini gstermez.
Anlam: “Ktlk yapmay dnen kii,bunu zaman gelince ve aniden gerekletirir” anlamnda bir sz.

badet gnl enliiyle olur
Anlam: Gnl en olmazsa ibadetten de haz alnmaz.

ki anal stten, iki karl bitten lrm
Anlam: ki anal stten, iki karl bitten lrm derler. Herif denemi tanmtr zaacna!. yledir o iler, yledir…

Horoz lr, gz plkte kalr.
Anlam: “Uzun sre yaanan mekanlarn unutulmas kolay olmaz” anlamnda bir sz.

Haddini bilmeyene bildirirler.
Anlam: “Yetkili olmad konularda ahkam kesenler,hak ettikleri durumlarla mutlaka karlarlar” anlamnda bir sz.

Gezen ayaa ta deer.
Anlam: “Gereksiz davranlarda bulunan kiiler, kendilerine zararl durumlarn ortaya kmasna sebep olabilirler” anlamnda bir sz.

Gel demek kolay, git demek gtr.
Anlam: “Bir konuu davet etmek,bir insan i bulup yerletirmek kolay ve zevk verici uralardr.Ama sknt veren konua artk git demek,iini hafife alan kimseye ie gelme demek ok zordur.Bunun iin insanlara bir iyilikte bulunulaca zaman iyi dnlmeli,layk olana bu hizmet verilmelidir” anlamnda bir sz.

Garip kuun yuvasn Allah yapar.
Anlam: “Allah’a inanm kiileri, Allah sknt iinde brakmaz. Onlar bir sre sklsalar da Allah bir yerden bir ey balayarak skntlarn ya kaldrr ya da hafifletir” anlamnda bir sz.

Felek kimine kavun yedirir,kimine kelek.
Anlam: “Ayn toplumda ansl ve anssz kiilerin bir arada bulunmalar doaldr” anlamnda bir sz.

Faydasz ba, mezara yarar.
Anlam: “Hibir i yapmadan bakalarnn srtndan geinen kimseler lm saylrlar.nk llerin de faydas yoktur” anlamnda bir sz.

Abdal dnden, ocuk oyundan usanmaz.
Kimi insanlar yaptklar iten zevk duyarlar ve onu brakmak istemezler; bu ii srekli olarak, tekrar tekrar yapmaktan da hi bkknlk duymazlar.

Acemi katr kap nnde yk indirir.
Bir iin yabancs olan, bir ie almam, beceriksiz ya da anlaysz kii, kendisinden beklenen ii eksik yapar ve istenildii gibi yerine getiremez; daha balang annda veya en nemli yerinde ii brakverir.

A aman bilmez, ocuk zaman bilmez.
A, yemek yeme ihtiyac olan, yemesi gereken kimsedir. Bu insann dncesi de karnn doyurmaktr. Onun bu istei kimi zrlerle giderilip geitirilemez, byle yaplmak istenirse kimi anlamsz ve ar davranlara kaymasna neden olunur. ocuklar da bir ey istediler mi hemen onun yerine getirilmesini isterler, beklemek nedir bilmezler.

Aypsz yr (dost) arayan, yrsz (dostsuz) kalr.
Hemen her eyin, her insann bir kusuru, bir eksii vardr. Hatasz kul olmaz. Dolaysyla insann mkemmel bir dost, arkada ve sevgili aramaya almas bounadr. Byle bir dost bulamayaca gibi, dostsuz kalmas da mmkndr. Bu bakmdan insan bir ey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onlar kusurlar ile kabul etmeye hazr olmaldr.

Ayan scak tut, ban serin; gnln ferah tut, dnme derin.
Salkl olmak, trl hastalklardan korunmak iin aya scak, ba da serin tutmak olduka faydaldr. Beden salmz dndmz gibi ruh salmz da dnmek zorundayz. Bunun iin de her sorunu dert etmemeli, olur olmaz eylere zlmemeliyiz; sabrl ve geni gnll olmal, rahat hareket etmeliyiz.

Ayaa demedik ta olmaz, baa gelmedik i olmaz.
Hayat yle przsz, gailesiz deildir. nsanolu yaad hayat sresince eitli engeller, glkler ve olaylarla karlar. Skntlara, eitli felketlere urar. Kimi zaman tersi de olmaz deildir, rahata ve mutlulua da kavuur,


Copright (c)  2012 BeniSev.Net
D Balantlar : Google.Com.Tr
Sitemizin anahtar kelimeleri :

sohbet chat Arkada Arkadalk Arkadalk Siteleri