Sk Kullananlara Ekle – Al Sayfas Yap My posts Beni Sev


  En Gzel Bayan isimleri KIZ adlar ve Anlamlar Size zel Beenilen Bayan isimleri Bayan Sohbet
RUMUZ VARSA FRE :

KIZ isimleri Bayan Adlar Ve Anlamlar,
Bir ocuunuz mu olacak ?

sim Arapa’dan Trke’ye gemi bir szcktr. Trkesi addr.

simler, canl-cansz, somut-soyut varlk veya olaylarn hepsini ayr ayr karlayan kelimelerdir.

Bir baka deyile, bir olgu veya kavramdan farkl olan her bir olgu veya kavramn o olgu veya kavramdan ayr olarak tanmlamaya yarayan bir ismi vardr.

Ahmet, uak, say, Rudolf, krmz, saat, akrosti, fare szckleri birer isimdir.

Dil bilgisinde bazen isim szc fiil ve edat olmayan szckleri tanmlamak iin de kullanlr; sfat, zarf, zamir gibi gruplar bu snflamada isim soylu szck olarak kabul edilir.
“apka” szc, resimdeki varla karlk gelen bir isimdir.

Trkede isimler genel olarak kabul edilen drt farkl ekilde snflandrlrlar:
Varlklarn Olularna Gre, Varlklara Verililerine Gre, Varlklarn Yaplarna Gre, Varlklarn Saylarna Gre.


dini kz isimleri, en gzel kz isimleri, bebek isimleri, krte kz isimleri, islami kz isimleri, kuranda geen kz isimleri, kuran kerimde geen kz isimleri bayan isimleri listesi, yabanci bayan isimleri, kadn isimleri, bebek isimleri, yabanc bayan isimleri


A
Akcan: Ak yaam; temiz ruhlu kii, ak tenli ve cana yakn aka paka sevgili
Aksel: Ak renkte sel
Aksen: Sen aksn, kirlenmemisin, temizsin
Aksu: Ak renkli su, kpren su; Anadolu’da kimi akarsularn ad.
Akn: Iyi ve temiz n
Ala: Alaca, kark renkli ak kestane rengi, ela
Alanur: Alacal k, ala k
Alin: Al renkli kk bir ku
Alev: Yanan ve k veren eylerin trl biimlerde uzanan dili, alaz, yalm
Algl: Al renkli gl krmz gl
Algn: Al renkli Gne krmz gne
Alm: Gz gnl eken nitelik,ekicilik, gnl elen gzellik, albeni
Alkm: Dmekte olan yamur damlacklarnda gne nlarnn krlp yansmasyla Oluan yedi renkli grnt, gkkua ebemkua
Almla: Al elma
Anatolya: Trkiye’nin Asya kt’asnda bulunan topraklarna verilen ad,Anadolu.
Yunanca-Anatolia, gnein doduu yn .
Anl: “Sz edilmek ya da dnlmek” demek olan “anlmak” eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kiisi; “daima anlasn” dileinide ierir.
Asena: Dii kurt; gzel kz
Asl: Kerem ile Asl adl halk yksnn kadn kahraman
Aslhan: Kerem’in sevgilisi Asl’nn bir baka ad
Aslm: Soyum sopum, kkenim; benim olan Asl
Asu: Azgn ve huysuz at
Akm: Sevdiim, sevgilim
Akn: Benzerlerinden stn olan, ok, fazla stn, aan, geen; zm ba ve asmalarnda Yeni geren dallar, dallarn ucundaki yapraksz uzantlar, filiz, kn.
Ate: Odun, kmr, ot gibi zdeklerin yanmasyla s ve n birlikte belirlemesi; Tutumu olan nesne
Ay: Yer yuvarlann uydusu olan gk cismi
Aybike: Ay gibi gzel ve el dememi kadn.
Ayca: Ay gibi, yz Ay gibi gzel olan
Aycan: Ay gibi gzel insan
Aya: Ay’n, ilk gnlerinde ald yay biimi, Ay’n ilk gnlerindeki Grn, yeni ay, hilal
Ayda: Glgillerden, dere kylarnda, ayrlarda yetien bir bitki; ama zlme, steklendirme, bilirir bir nlem
Aydan: Ay gibi gzel, Ay’dan yaplm
Aydeniz: Ay ile denizsin
Aygl: Ay ve gl gibi gzel
Aygn: Ay ile Gne
Ayla: Ay’n ve kimi yldzlarn evresindeki grlen k emberi, aylin
Aylan: Ak alan
Aylin: Ay’n ve kimi yldzlarn evresinde grlen k emberi, ayla,
Aynur: Ay gibi k saan, Ay
Ayperi: Ay ve peri gibi, ok gzel
Aysan: Ay gibi gzel san
Aysel: Ay ile selden olumu
Aysn: Ay gibisin, Ay kadar gzelsin
Aysun: “Sunmak”tan “sun” buyruu ile Ay’dan olumu bir ad, Ay’ sun
Aysuna: Ay gibi gzel yaban rdei
Ayan: an Ay gibi parlak olan, grkemli, parlak
Ayen: Ay gibi gzel ve en, en Ay
Ayl: Ay
Ayn: Ay n
Ayten: Ay gibi gzel ten, gzel tenli
Aytolun: Ay’n en dolgun evresindeki durumu, dolunay
Aytuna: Gkteki ay ile Tuna Irman’dan olumu bir ad
Aytl: Ay’n tll Ay ile tl, Ay tl
Ayzt: Trk sylencebiliminde gzellik tanras, dllendirici tanra

B
Balcan: Bal gibi can, tatl can
Baldan: Bal gibi tatl, baldan yaplm
Balm: “Benim balm” bal gibi tatlm
Baak: Ekinlerin, taneleri tayan klkl ba
Bediz: Ak , belli, grnen; ss bezek, bedis
Begm: Hanm, hanmefendi, saygdeer kadn
Belen: Iki da arasndan geen yol, geit; tepe, yksek yer, zeri yass tepe
Belgin: Kesin olarak belirlenmi olan, belirgin ak
Belgn: Belli, belirli gn
Beliz: Iaret ve iz nian ve iz
Benan: Beni an beni unutma
Benay: Ben Ay’m Ay gibiyim
Bengi: lmsz, sonsuz, sonsuza dek srecek olan, hi lmeyecek olan
Bengisu: lmszlk suyu, iene lmszlk verecei sylenen sylencesel
Bensu: Ben su gibiyim, gzelim
Beren: Koyun yavrusu, kuzu; gl; tannm
Betl: Erkek eli dememi, erkekten uzak yaayan, namuslu kadn
Bezen: Bezek, ok gze arpan ss.
Bike: Evlenmemi, ocuk dourmam, erden
Bilge: ok ve salam bilgili, bildiini kendisi ve bakalar iin en yararl bir biimde kullanabilen, geni ve derin bilgili
Bilgl: Bil ve gl, “bilirsen glersin, mutlu olursun”
Bilgn: “Gn bil”
Binnaz: Bin trl naz eden, bin tane naz
Bircan: Biricik ve cana yakn
Birce: Biricik, bir tanecik
Birgl: Bir tek gl
Birim: Bir nicelii lmek iin kendi trnden seilen rnek ve deimez para; birtanem, biriciim
Biriz: Bir tekiz
Birsel: Bir sel gibisin, bir selsin
Burcu: Gzel koku, tr
Burcum: Gzel koku; burcu
Burak: Taneleri hayvan yemi olarak kullanlan, mercimee benzeyen bir bitki
Burin: Dii geyik, bozin, brin
Bklm: Bklm, kvrlm eylerin oluturduu halka ya da kat kvrm
Bym: Benim bym

C
Canal: Gzelliinle canlar yak
Candan: Iten, yrekten
Cankat: Mutluluk getiren cana can kat
Canz: Cann z, yaamn z
Cansen: Can sensin
Cansn: Tatlsn, sevgilisin
Cansun: G sun, canllk sun
Ceren: llerde yaayan, ok hzl koan, gzlerinin gzelliiyle nl, ince bacakl, zarif hayvan
Ceylan: lde yaayan, geyik trnden, gzlerinin gzelliiyle nl, ok hzl koan, ince bacakl, ok gzel bir hayvan, ceren


aba: Bir ii yapmak iin harcanan g
a: Belirli bir zellii gz nnde tutularak ele alnan zaman blm
al: a ile ilgili, ada; akl, “al al” ikilimesinden biri
an: imek, yldrm
ala: Erik, kays ve zellikle bademin taze yemii, ham yemii
alayan: Akarsuyun, yksekten altlarla, kprerek dkld yer
l: Baa taklan altn
iek: Bitkinin, genellikle gzel, kokulu, renkli blm
idem: Trl renklerde iek aan bir kr bitkisi
iler: Gzel tl, blbl gibi ileyen
imen: Doal olarak biten im, yeillik
ise: iseleyen yamur damlas
isem: ise

D
Dal: Aacn gvdesinden ayrlan kollardan her biri
Damla: Yamur ya da bir svann, ok kk, yuvarlak biimli paras
Defne: Defnegillerden, anayurdu Anadolu olan ve zellikle Ege Blgesin’nde bol yetien yapraklar gzel kokulu, yaz k yeil kalan bir aa
Demet: Ekin, iek gibi bitkilerin birkann yada bir blmnn bir arada balanm biimi
Deniz: Yeryznn byk bir blmn rten, derin ve ok geni tuzlu su
Derin: Dibi yzeyinden yada azndan uzak olan, derinlii olan; ok iten gelen ve ie ileyen
Devrim: Ksa zaman iinde, olumlu ynde nemli niteliksel deimelere yol aan devinim
Dicle: Kayna kuzeydou Anadolu’da bulunan, lkelerimizden sonra Irak topraklarndan
geerek denize dklen byk rmak
Dilek: Dilenilen ey, istek
Diren: Harmanda saplar yaymaya yarayan uzun atall aatan yaplm ara
Diril: “Dirilmek”ten buyruk; el dokumas bez
Dirim: Canllk, dirilik, salk, yaam
Doa: Canl ve cansz nesnelerden oluan varln tm; Kendi kendini srekli olarak yeniden yaratan ve deitiren g; yaratl
Dou: Gne’in doduu yn
Dolunay: Ay’n dolun durumu, Ay’n btnyle parlak olduu zamanki hali, Ay’n her ayn ortalarnda ald dolgun grnm
Doruk: Bir dan, bir tepenin, yksek bir yerin, tepesi, en yksek yeri
Duru: Bulank olmayan, ak, temiz
Durugl: Ar duru ve gl gibi gzel
Durusu: Bulank olmayan, dalgasz, prl prl ve dibi grnen su; temiz su
Duygu: Iyi ve gzel eyleri sevebilme, onlar duyumsayabilme yetenei; Anmsanacak duyu; gnlden uyanan yank ya da tepki; duyumsama

E
Ece: Kral kars ya da krall yneten kadn, kralie; (mecaz olarak) trdeleri arasnda stnl, yetenei olan kadn, gzel kadn
Ecem: Benim olan ece, kraliem
Ekim: Topraa tohum ekme ii, ekmek eylemi ve biimi (Ekim aynda doan ocuk iin)
Ekin: Tahln tarlaya atld andan harman oluncaya dein ald durumun tmne verilen ad; buday
Ela: Sarya alan kestane rengi, ala
Elim: Deste, demet, tutam
Enginsu: Ak deniz
Erenay: Yetiip gelen Ay
Erensu: Ermi gibi ve su gibi aziz olan
Ergl: Erken am gl; erken glesin, erken mutlu olasn
Esen: Vcutta hibir eksiklii olmayan, salkl; sal yerinde olan esmekte olan yel
Esin: Ie doan ey, bir eyi yaratmaya ynelten gzel duygu; tatl tatl esen yel, esinti
Esmen: Esici,esen
Eti: Anadolu’da milattan nce 1900-1200 yllar arasnda egemen olan, byk uygarlk kuran Orta Asyal bir ulus, Hitit
Evrim: Kendilinden oluan deiim, dnm
Even: “Evi enlendiren”, “evin neesi, enlii
Eylem: Bir deiiklik dourabilecek etkili davran; yaplan i
Eyll: Yln dokuzuncu ay
Ezgi: Belli bir kurala gre yaratlan ve kulakta haz uyandran ses dizisi uyumlu ses; mzikli ses, ark, trk
Ezg: yi kimse

F
Filiz: Yeni srm krpe dal; dal haline gelmi krpe tomurcuk
Funda: al grnnde ve ok eidi olan bir bitki, sprge otu

G
Gelincik: Krmz ve byk iekli bir kr bitkisi
Gizem: Aklanamayan ya da zlemeyen soru, akln zemedii, eriemedii ey
Gonca: Henz almam, tomurcuk
Goncagl: Almam gl, tomurcuk gl
Gkben: Mavi benli
Gke: Mavi gzl, mavice
Gken: Gzel; yiit; mavi gzl, gkmen
Gkmen: Gzel; yiit; mavi gzl sarn
Gksel: Gkle, gkyzyle ilgili
Gksen: Sen gksn
Gksu: Mavi su
Gken: Mavi gzl ve en

H
Hepgl : Yaam boyu gl, yaam boyu mutlu ol, mutluluk iinde yaa
Hepgler : Hi durmadan gler, boyuna gler, her zaman gler; yaamboyu mutlu olur

I
Ilgaz: ankr-Kastamonu arasnda, Bat Karadeniz Blgesi’nin en yksek dalar topluluu
Ilgm: lde uzaktan su gibi grnen k yanlts, gne nlarnn eilmesiyle ilgili, gz yanltan bir doa olay, serap
Ilgn: Beyaz ya da pembe iekli, ok hafif yaprakl bir aack (genellikle kk akarsu kylarnda bulunur)
Irmak: Akarsularn en by
Ik: Bir yeri aydnlatmaya yarayan ara; nesneleri grmemize yarayan fiziksel erke; Gne ve benzeri bir kaynan yayd aydnlk
Il: Prlt, parlaklk, k, aydnlk
Ilay: Ildar k verir, prldar, avkr, l l yanar, k saar
In: Bir k kaynandan kan ve uzayp giden k izgisi
Insu: In saan su, kl su, kl su, parldayan su, prl prl su


im: Bir yudumda iilecek miktar; bir ey iilirken alnan tat ok gzel ok alml, ok ekici demek olan bir iimsu deyimindede geer
ldeniz: ldenizoullar Devleti’ni kuran Trk by, lke denizi
lgi: ki ey arasndaki bant, ba, iliki; bir eye kar duyulan bilme istei
lkay: Ay’n ilk gnlerindeki durumu
lkcan: Genellikle ailenin ilk doan ocuuna verilen bir ad, ilk sevgili
lke: Kendisinden vazgeilemeyecek ana dnce, uyulmas gereken davran kural
lknur: lk k
lkyaz: Ktan sonra gelen gzel mevsim, ilkbahar
lter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurtsever
mge: D, hayal, grnt, tasarm
nce: nce yapl; kalnl az olan; dnce, davran bakmndan incelik gsteren
nci: stiridye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlarn iinden kan, ss eyas olarak kullanlan, sedef renginde, ok deerli, yuvarlak ve sert tanecik
pek: pekbceinin kozasndan karlan ok ince ve parlak tel; bu tel ile dokunmu (kuma) ince ve yumuak
zgi: yi, gzel, doru, akll, zeki

J
Jale: Gece olusup, sabah ieklerin zerinde grlen damlacik, i
Jalenur: Parlayan, ldayan iy
Julide: Kark, karmak – Derinlik

K
Kanat: Kularn ve uucu bceklerin umalarn salayan organlar
Karaca: Geyik trnden, boynuzlar, kk ve atall bir av hayvan, da keisi yaban keisi
Kvlcm: Yanmakta olan maddeden srayan kk ate paras
Kutlu: Uur getirdiine inanlan, uurlu, kutsal
Kuzey: San douya, solunu batya veren kimsenin tam karsna den yn

L
Lale: Yapraklar, uzun, eekleri kadeh biiminde, trl renkte, gzel bir ss bitkisi ve onun iei
Leman: Parldayan, parlt
Lerzan: Titreyen, titrek, parldayan titrek k
Leyla: Gece, uzun ve karanlk gece

M
Maral: Dii geyik, meral
Mavi: Ak tenli ve mavi gzl
Meltem: Yazn karadan denize doru esen ve tatl bir serinlik yapan Mevsim yeli
Meral: Dii geyik, maral
Meri: Bulgaristan’dan kp Edirne yaknlarnda Arda ve Tunca ile birletikten sonra, Trk-Yunan snr boyunca akarak Enez yaknlarnda Ege Denizi’ne dklen rmak
Mine: Maden eya zerine ilenen renkli sr tabakas, ok ince nak
Mutlu: Btn istek ve zlemlerine kavumu olan
Mge: an biiminde ak iekler aan bir ss bitkisi,niei

N
Naz: Kendini sevdirme davran, nazlanma, cilve
Nazlan: Naz yap, cilveli ol
Nazl: Naz yapan, cilveli, iveli
Nazlm: Naz yapanm, ivelim, cilvelim, benim nazlm
Nee: znts olmamaktan doan ve da vurulan sevin
Nice: Ne kadar, ne denli, nasl, olduka ok
Nil: Afrika’da Viktorya Gl’nden kp Msr’ batan baa geerek Akdeniz’e dklen byk rmak
Nilay: Nil ve Ay, Nil’e klarn saan Ay
Nilgn: Nil ile Gne, Nil Gne
Nilfer: Durgun sularda yetien, yapraklar yuvarlak ve geni beyaz, sar, mavi, pembe, iekli bir bitki
Nur: Aydnlk, parlt, k
Nurcan: Ik ile can, k ile yaam, aydnlk yaam
Nurdan: Iktan yaplm
Nurperi: Iktan yaplm ve peri kadar gzel; gzel kl peri
Nursel: Ik, ktan yaplm sel
Nurseli: Ik seli
Nursen: Ik sensin, sen ksn
Nuren: Ikl ve en, aydnlk ve yaamndan memnun; k ve mutluluk saan

O
Odil: O tatl dil
Olcay: Rastlantlar dzenledii, bylece de insanlara iyi ya da kt durumlar hazrlad sanlan ey, ans, talih
Olga: Olgunlam, yetimi, bilen, bilgili
Omay: Beenilen, sevilen
Oskay: Neeli, en, sevinli
Oya: ne, firkete, t, ya da mekikle yaplan, ipriimden nce dantel oya gibi gzel olan
Oylum: Derinlik, bir cismin uzayda doldurduu boluk, kvrm, bukle


dl: Iyi bir ie, bir baarya karlk olarak verilen ey armaan
n: Gzelliinle, hereyinle, vn, kendini v
n: vnmeye yol aan ya da hak kazandran ey, vnme; kvan, vn, sevin
vg: vme, vmek iin sylenen sz
vgl: vgye deer, vlmeye deer, vlesi
vl: vlesin
vn: vnmeye yol aan ya da hak kazandran ey, kvan, sevin, vgn,
yk: Ayrntlaryla anlatlan olay; gerek ya da tasarlanm olaylar Anlatan, romandan ksa dzyaz tr, hikaye
zde: Kiinin kendi iinde, znde, canda olan
zden: Yrekten, iten, candan; gerekten; temiz soylu; zsu
zen: Bir ii elden geldiince iyi yapmaya alma, zenme; istek heves
zge: Baka, bakas, el yabanc
zgen: z geni, zgr, bakasnn klesi olmayan
zg: zellikle biriyle ya da bir eyle ilgili, belli bir ey de ya da kimsede bulunan
zgl: zellikle bir trle ilgili olan; z kendisi gl gibi olan
zgn: Bir benzeri olmayan yalnz, kendisine zg nitelikleri tayan
zgr: Hibir kimseye, hibireye bal olmayan, babo olan, kle olmayan
zlem: Kavuma istei, bir eye kar duyulan istek, grecei gelme
zlen: Grme istei uyandrr, kavuma istei ver, seni zlesinler
znur: z k, z k
zperi: Gerek peri, gerek gzel, z peri gibi
zselen: z ses, z bilgi, gerek sel yata gerek bolluk
zsu: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularnda bulunan su

P
Papatya: Baharda iek aan, ta yapraklar beyaz, ortas sar iekli bir kr bitkisi
Parla: Parlda, prl prl aydnlk sa
Parlar: Parldar, prl prl eder, k saar
Pelin: Yapraklarnda ve teki blmlerinde ac, trl bir madde bulunan, birok trleri olan bir bitki
Pelit: Mee aac ve yemii
Petek: Arlarn bal depo etmek iin balmumundan yaptklar dzgn altgen biiminde gzeler topluluu
Pnar: Yerden kaynayarak kan su, kaynak
Prl: Parlak

R
Radife: Bir yldzn yaknnda bulunan bir baka yldz
Rana: Iyi, gzel, yumuak, ho
Reyhan: Yapraklar gzel kokan bir ss bitkisi, fesleen
Rezzan: Arbal
Ruhsar: Yanak, yz, gzel yz

S
Sabah: Gndzn ilk saatleri, leye kadar olan vakit
Salkm: ounlukla bir sap zerinde bir arada bulunan yemi; Baklagillerden bir aa ve bunu iei; sarkan ey, hevenk
Seen: Seme iini yapan, bir eyi seen
Seil: Gzelliinle, varlnla seilesin
Sekin: Seilerek en iyi diye ayrlm olan; benzerleri iinde niteliklerinin stnlyle gze arpan, stn
Seden: Gz ak, uyank
Sel: Srekli yamurlardan ya da eriyen karlardan oluup nne ne gelirse alp gtren takn su
Selay: Sel ay, sellerin ok olduu ilkyaz aylar
Selen: Ses, grlt, haber, bilgi, yakn yer, evre, varlk, bolluk, duru, tavr, sel yata
Selin: n, sevin
Selvi: K yaz yapran dkmeyen, ince uzun bir aa, servi selbi
Senem: Kars dolaylarnda kadn ve erkeklerin karlkl olarak oynadklar bir halk dans
Seren: Gemi direi uzun aa, “sermek” eylemini yapan
Serin: Ilk ile souk aras, az souk, serinlik veren
Serpil: Geli ve by, boylan, boy at; ince ince savrularak ya
Seval: Been al
Sevgi: Insan bir eye ya da bir kimseye kar yakn ilgi ve ballk gstermeye iten duygu, sevme duygusu, tutkunluk, sevi
Sevi: Ar sevgi ve ballk duygusu
Sevil: “Kendini sevdir” sevgiye yarar ol
Sevilay: Sevilen Ay’sn
Sevim: Gzellik, holuk, sevimlilik, hoa gitme hali, irinlik, almllk
Sevin: stenen ya da hoa giden bir eyin olmasyla duyulan coku
Sezen: Ak bir kant olmad halde olmu ya da olcak bir eyi kestiren, duyumsayan
Sezgi: Akln yardm olmadan, gerein dorudan doruya kavranmas bir eyi nceden bilme, duyumsama yetenei, sezme yetenei, sezi
Sezgin: Sezgisi olan
Sezin: Sezinleme ii, sezme
Sla: Kiinin doup byd ve gurbette iken zledii yer
Sibel: Henz yere dmemi, havada uuan yamur tanesi, buday baa
Simge: Bir zellii tmyle kendinde toplayan rnek, bir eyin gstergesi
Sonay: Yln son ay
Songl: (Doan son ocua konur) gllerin sonuncusu
Su: Rengi kokusu, tad olmayan sv
Suna: Bir sln tr, bir tr sln, yaban rdei


anal: n kazan, nl bir kimse ol, nlen
enay: Neeli Ay
ener: en kimse, en kii
engl: Neeli gl
engn: Neeli gn
eniz: Hepimiz neeliyiz, neeli iz
enkal: Neeli ve en kal
enol: Neeli, en ol
ensoy: Neeli soy, en soy
ensu: Neeli su, en su
len: Elenmek ya da bir olay kutlamak zere, bir ok kimsenin biraraya gelip birlikte yedikleri yemek, yemekli elenceli toplant

T
Tamay: Dolunay
Tan: Gne domadan nceki alaca karanlk, sabah aydnl
Tanay: Tan zaman doan Ay, ok gzel kimse
Tansel: Sabah aydnlnn seli
Tanseli: Sabah aydnlnn seli
Tansu: Insana aknlk veren, akl yoluyla aklanamayan doast olay, tansk, mucize
Tanyel: Sabah aydnlnn yeli, sabahn ok erken saatlerinde esen yel
Tanyeri: Gne’in domak zere olduu srada ufukta hafife kzaran aydnlk yer
Tekgl: Biricik gl
Tezcan: Sabrsz, atlgan
Tolunay: Ay’n en dolgun grnd zaman, ayn drd, Ay’n on drd gibi, ok gzel, dolunay
Tomris: (Trke “temr” “demir” szcnden deitii sanlyor) skit Trklerinin Kafkasya’da oturan kolu olan Massagetlerin nl kraliesinin ad
Tomurcuk: iek vercek olan gonca, bir bitkinin zerinde bulunan, ilerde sap, iek ya da bir ok yaprak verecek olan kk kabart, domurcuk
Toprak: zerinde tm bitkilere ve teki canlllara yaam ortam salayan, toz durumuna gelmi trl ktle krntlaryla organik cisimlerden oluan madde, arazi, tarla, kara, lke
Tumay: Sessiz, durgun, dingin
Tuna: Karaormanlar’dan doup Karadeniz’e dklen ve Avrupa’nn Volga’dan sonra en uzun rma
Tutkun: Gnl vermi, balanm, ok sevmi, tutulmu
Tlay: Tlden yaplm ay
Tmay: Btnlenmi Ay, dolunay
Tzn: Dzenlilik, dzgnlk, dzgn, iyi bir soydan gelen, soylu
Tzner: Yumuak huylu, dzenli kimse

U
Uay: Utaki ay
Uur: Halkn kimi olgularda grd iyilik mutusu, kimi nesnelerde var olduuna nand iyilik kayna, iyilik
Umay: (Farsa “hma” hmay’n Trkelemi biimi) Hint Okyanusu adalarnda bulunan, gvercin byklnde, zmrt yeili kanatlar olan, kemikle beslenen, zerinden getii kimselere zenginlik ve mutluluk getireceine inanlan, masal kuu, devlet kuu,
Umut: Ummaktan doan i erinci, umulan ey
Utku: Birok emek ve ekinceli uralar sonucu eriilen mutlu sonu, yengi, zafer
Uysal: Yumuak bal, sz dinler, sz analar
Uzay: Btn varlklar her yandan kaplayan sonsuz boluk


gl: kk yapraktan oluan, bileik yaprakl, pembe, beyaz, krmz mor ve sar renkte iekler aan bir ot
lgen: Yce, yksek, ulu, byk, salam, iyilik tanrs
lke: Bir devletin egemenlii altndaki topraklarn topu
lker: Boa burcunda yer alan ve yedi yldzdan oluan takmyldz
lk: Insan umut iinde yaatan, ulalmaya allan yce dilek
lkm: “Benim olan lk”, “benim lkm”, “ulamak istediim yce dilek”.
rn: Doadan elde edilen yararl ey

V
Vahide: Balayan
Vedia: Korunmasi iin braklan emanet
Verda: Gl
Vildan: Yeni domu ocuklar

Y
Yaan: Gkten yere dklen
Yamur: Havadaki su buharnn ykseklerde souyarak younlamas sonucu yere den su damlacklar
Yakut: Kuzey Sibirya’da yaayan bir Trk boyu; bu boydan olan kimse, parlak, krmz renkte ok deerli bir ta
Yaprak: Bitkilerin, eitli biimlerdeki dz ve yeil ksmlar
Yaam: Canlda, doumdan lme dein geen sre
Yeliz: Yelce, yel gibi, gzel aydnlk
Yeim: Yeil renkte ok deerli bir ta
Yldz: Gkyznde geceleri grlen kl gk cisimlerinin ad.
Yonca: Hayvan yiyecei olarak yetitirilen, baklagillerden, gzel bir ot
Yosun: Topran, kayalarn, aalarn stnde yetien, sularn yznde ve dibinde bulunan ieksiz bir bitki
Yudum: Bir iimlik sv, bir iite yutulacak miktar
Yksel: Yukar k,ilerle

Z
Zeli: Din kitaplarndaki Yusuf ile Zleyha yksnn kadn kahraman
Zeren: Kavrayl, anlayl zeki
Zeynep: Gzel, ss, tombul
Zhre: obanyldz, olpan
Zuhal: Satrn gezegeninin ad.
Zulal: Hafif, gzel, souk su.
Zbeyde: z, asl
Zhre: oban yldz, vens.
Zleyha: Su perisi – Hz.Yusuf’un kars
Zmra: Akll, abuk kavrayan kadn.
Zmrt: Cam parlaklnda, yeil renkte, saydam bir ss ta..


Copright (c)  2012 BeniSev.Net
D Balantlar : Google.Com.Tr
Sitemizin anahtar kelimeleri :

sohbet chat Arkada Arkadalk Arkadalk Siteleri