Sk Kullananlara Ekle – Al Sayfas Yap My posts Beni Sev


  Di Sal iin Tedbirler Di Arlar Di Problemi Sebepleri Ve nlemler Di Ars Diim Aryor
RUMUZ VARSA FRE :

Di Anmas

Sebebi uzun mddet asitli yiyecek ve iecek kullanmak, ekerli iecekler ve ilalar ve tekrarl kusma ve mide reflsdr. Diler hassas ve arl olur, ufak ufak paralanmakla boylar ksa ve sar benekli grlrler.

Ne Yaplabilir

ekerli ve asitli iecekler iin kam kullanmak, meyvalar kk paralara kesmek, ekersiz ilalar kullanmak,
ekerli yiyecekleri sade gnde bir sefere kstlamak, yemek aras musluk suyu imek,ekersiz iklet inemek,
yemek aras st rnleri attrmak, florrl di macunuyla yumuakca dileri fralamak, ve muntazam aralkla di hekimi ziyareti.Di Eti Hastal


Sebebi plak, kaltm, stress, baz ilalar (rnein antidepresan, kalp, vs) di skmak/srtmek, yetersiz gda almak, eker hastal ve sigara imektir. Az kokusuna, di etleri kanamasna ve di sallanmasna sebep olur.

Ne Yaplabilir

Muntazam aralkla di hekimi grmek, gnlk batan baa di fralamayla pla skmek, gnlk di ipi kullanmak,takma dileri temizlemek, daha az ekerli yiyecek yemek, musluk suyu imek ve yumuak bir di frasyla florrl di macunu kullanmak yoluyla nlenilebilir.


Di rmesi Nedir

Di r diin sert dokularm harap bir hastalktr. nsanlarda eski alardan beri grlmtr.


rk belirtileri nelerdir?

rk ve oyulmu bir di, koyu renkli boluuyla kolayca tannr. Fakat bazen rk ukurcuk gizli kalr ve di-hekimi ancak yardmc tehis vastasyla (mesel di rntgeni gibi) tehis koyabilir.

ou zaman rk, di tberkllerinin yani tmsekciklerin birbiriyle kesitii ukurcuklarda veya diin boyun ksmnda grlr. ki di arasndaki rkler uzun sre fark edilmez. Bu tr rklerde hastalarn akam yemek yerken diime ta geldi zannettim, bir de baktm diimin bir paras dediklerini ska duyarz.

Di rnde di hekimine bavurmay gerektiren en nemli belirti ardr. Ar, souk, scak, tatl veya ekiden olur. Arnn iddeti kiiden kiiye deiir ve etken ortadan kalknca ar da geer; fakat arlar bir sre sonra srekli olmaya balarlar.

Di r nasl ilerler

rk daima diin yzeyinden balar ve ilerleyerek dentin tabakasna eriir.

Di pla, di r ve dieti hastalklarnn en nemli etkenidir.

Dentin, mineden ok daha fazla organik madde ierir ve bu nedenle de rk bu tabakada daha abuk yaylarak dentini adeta bir burgu gibi deler; fakat rn ilerleme hz, kiiden kiiye ve diten die ok deiir.

Unutmamanz gereken bir husus da, dentinin diin bir savunma organ olduudur. Dentin iinde biraz nce tarif edilen kanalcklarn ucunda odontoblast dediimiz tamir hcreleri bulunur ve bunlar rk dentini tamir dokusu ile tkayabilirler. Tpk kuatlan bir kaleyi savunanlarn gllelerle alan gedikleri onarmalar gibi. Kendiliinden olan bu savunma, bazen hzla ilerleyen rk karsnda yetersiz kalabilir.

Di rnden korunmak iin ne yapmaldr

Yaplmas gereken en nemli ey di-hekiminin tavsiyelerine uymak olmaldr. Aslnda rkten korunma, bir kiisel irade konusudur ve hepimizin salam diin ve salkl azn getirecei rahatn bilincinde olmamz gerekir.

rk nasl meydana gelir

Uzun yllar, esrarengiz bir hastalk gzyle baklan di rnn gnmzde ok sebebe bal bir hastalk olduu anlalmtr. Di rnn 3 etkeni vardr:
Bakteri pla (Di pla ad da verilir),
eker,
Bnyesel etkenler (Diin yaps, tkrn bileimi gibi).

Eer salkl ve dengeli bir kimsede bu etkenlerden birisi deiiklie urarsa rk de ortaya kar.Di Ars Nasl Geer

Aryan di zeri ve evresinde bulunan yemek birikintileri, di fras yada di ipi kullanlarak temizlenmelidir. ve yarm su bardana yarm ay ka tuz ilave edilerek elde edilen tuzlu suyla az iyice alkalanmaldr.

Kesinlikle aryan di zerine aspirin, vermidon, vb. ya da herhangi bir ar kesici ila uygulanmamaldr. Kimyasal yaplaryla bu gibi ilalar di etinde ve evre yumuak dokularda tahrilere neden olabilmektedir. Bu nednele di arsnn yannda ikinci bir arnn olumasna neden olabilir.

Eer iltihap nedeni ile yzde ilik olumusa o blgeye souk buz ile kompres yaplmaldr.

Di zerinde rk nedeniyle oyuk olumu ise buraya ok az karanfil ya (eugenol) emdirilmi pamuk koyulabilir. Eugenol arnn azalmasn salayacaktr. Ancak, bu ilemi yaparken eugenol fazla kullanlarak di etine szmasna neden olunmamaldr. nk karanfil ya da yumuak dokular tahrip edici zellie sahiptir.

Bir an nce dihekimine bavurulmaldr. (Di hekimine gitmeden nce bir ar kesici ila alnabilir.)


Di Ars ve Nedenleri

iddetli arnn nedeni ; ileri derecede rm bir diin iltihaplanmaya balamasdr . Yeni oluan iltihabn , diin sinirini ldrmeye balamas ve diin dna doru yaylmaya almas dokularda basn ve dolaysyla ar oluturur. Bu durum di hekimliindeki en iddetli ardr.

iddetli arnn zellikle gece olumasnn nedeni ; gece saatlerinde hormonal deiiklikler nedeniyle damarlarmzn genilemesidir. bunun bir sonucu olarak dokulara daha ok sv gider. dolaysyla diin iine giren damarlardan daha ok sv gelir. Fakat iltihap nedeniyle bozulan di ierisindeki damarlardan sv yeterince kamaz ve bu durum ierideki sv miktarn arttrr. di ierisindeki bu dolam bozukluu basnca sebep olur ve di ierisindeki sinirler zerinde etkili oluturarak ar oluturur.

Ar kesiciler ; bu durumda ksa bir sre etki gsterdikten sonra yetersiz kalr. ok sayda ar kesici alnmas , ar iin bir zm olamamaktadr ( sadece mideye zarar vermektedir) . diin zerine bir takm malzemelerin direkt olarak uygulanmas gereksiz hatta zararl bir davrantr.

zm ; bu durumdaki bir hastann die mdahale edilmesinden baka bir seenei olmadndan en ksa zamanda bir di hekimine gitmektir . di hekimi tarafndan anestezi yaplarak di perfore edilir ( delinir ). bylece di ierisinde oluan iltihabi basn azaltlr . daha sonra ise diin sinirinin alnarak kanal tedavisi yaplmas gerekir…


Copright (c)  2012 BeniSev.Net
D Balantlar : Google.Com.Tr
Sitemizin anahtar kelimeleri :

sohbet chat Arkada Arkadalk Arkadalk Siteleri