Sk Kullananlara Ekle – Al Sayfas Yap My posts Beni Sev


  Trkiye Sohbet Odalar Trk Chat Kanal Trk Arkadalk Sitesi Trkiyenin lleri Nfusu
RUMUZ VARSA FRE :

Trkiye, Trkiye veya resm adyla Trkiye Cumhuriyeti, bakenti Ankara olan ve Eski Dnya karalar denilen Avrupa, Asya ve Afrika ktalarnn birbirine en ok yaklat noktada bulunan lke. lke topraklarnn bir blm Anadolu Yarmadas’nda, bir blm ise Balkan Yarmadas’nn uzants olan Trakya’da bulunur. lkenin yan Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine balayan Boazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile evrilidir. Komular; Yunanistan, Bulgaristan, Grcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahvan zerk Cumhuriyeti), ran, Irak ve Suriye’dir.

Trkiye, gnmzde bamsz alt Trk devletinden biridir. lkedeki en yaygn din slm’dr, (1921 ve 1924 Anayasalarnda bulunan Trkiye Devleti’nin dini slamdr hkm 10 Nisan 1928 tarihinde yaplan deiiklikle Anayasann 2. maddesinden karlmtr) fakat devletin resmi dini yoktur. lkenin resmi dili Trkedir.

Ouzlar, bugn Trkiye (Halk Latincesi’nde “Trklerin Yurdu” anlamna gelen Turchia kelimesinden tremitir) olarak bilinen alana 11. yzylda g etmeye balamtr. G, Seluklularn Bizansllar karsnda elde ettikleri Malazgirt Zaferi’yle hzlanmtr. Birok kk beylik ve Anadolu Seluklu Devleti, Anadolu’yu Mool stilasna kadar ynetmi ve 13. yzylda Osmanl Beylii Anadolu’yu birletirerek Dou Avrupa, Yakn Dou ve Kuzey Afrika’y yneten bir imparatorluk hline gelmitir. I. Dnya Sava’ndaki yenilgisinin ardndan ken Osmanl mparatorluu’nun birok blgesi tilaf Devletleri’nce igal edilmitir. Atatrk nderliindeki gen bir subay kadrosunun rgtledii baarl direniin ardndan 1923 ylnda nihayet ilk cumhurbakan Atatrk olan Trkiye Cumhuriyeti kurulmutur.

Trkiye, kadim kltrel mirasyla demokratik, laik, niter ve anayasal bir cumhuriyettir. Trkiye, Avrupa Konseyi’ne, NATO’ya, OECD’ye, AGT’e ve G-20’ye ye olarak Bat Dnyasyla btnlemitir. 1963 ylndan beri Avrupa Ekonomik Topluluu’nun imtiyazl orta ve 1995 ylndan beri Gmrk Birlii’nin yesi olan Trkiye, 2005 ylnda Avrupa Birlii ile tam yelik mzakerelerine balamtr. Trkiye ayn zamanda Trk Konseyi, Trk Kltr ve Sanatlar Ortak Ynetimi, slam birlii Tekilat ve Ekonomik birlii rgt gibi rgtlere ye olarak Orta Dou ile, Orta Asya’daki Trk devletleri ile ve Afrika lkeleri ile yakn kltrel, politik, ekonomik ve endstriyel ilikiler gelitirmitir.

Avrupa ve Asya ktalar arasndaki gei yolllar zerindeki konumu Trkiye’ye anlaml bir jeostratejik nem kazandrmaktadr. Trkiye, siyaset bilimciler ve ekonomistlere gre stratejik konumu, byk ekonomisi ve askeri kabiliyetiyle bir blgesel gtr

Bakent Ankara
Resm dil(ler) Trke
Milliyet Trk
Ynetim biimi Parlamenter cumhuriyet
Kurucusu Mustafa Kemal Atatrk
Cumhurbakan Abdullah Gl
Meclis Bakan Cemil iek
Babakan Recep Tayyip Erdoan
Kurulular
TBMM’nin kurulmas
23 Nisan 1920
Saltanatn kaldrlmas 1 Kasm 1922
Lozan Antlamas 24 Temmuz 1923
Cumhuriyetin ilan 29 Ekim 1923
Yzlm 783.562 km
Nfusu 74.724.269
Para birimi Trk liras
ISO 3166 kodu TR
Internet TLD .tr
Telefon kodu +90

‘Trkiye’ kelimesi

Bilimadamlar ve aratrmaclar Trkiye kelimesinin talyancadan geldiini kabul ederler. Prof. Dr. lber Ortayl bir makalesinde Cenevizl ve Venedikli tccar ve diplomatlarn, 12. yzylda, Trkiye’yi Turchia ve Turmenia olarak tanmladklarn belirtir. Ayrca, Trkiye ad ilk defa 1190’da bir yazl kaynakta, hal seferi vekayinamesinde gemektedir.

Prof. Dr. Abdulhaluk ay ise Turchia tanmn ok daha gerilere gtrr ve Turchia tabirine ilk defa 6. yzylda Bizans kaynaklarnda rastlandn belirtir ve yle der “Bu tabir 9. ve 10. yzyllarda dil/Volga nehrinden Orta Avrupaya kadar uzanan saha iin kullanlmtr.” Bu kulanmn Kafkasya blgesinde Hazar Kaanl iin Dou Trkiyesi, Arpad hanedannn kurduu Macar Devleti iin Bat Trkiyesi eklinde olduunu ve ayn tabirin 12. yzyldan itibaren Anadolu iin kullanldn belirtir. Tarihte 13-14. yy.da Msr Memlkleri de Trkiye adn kullanmlard: ed-devlett Trkiya (1250-1387). Batlar, Turchia halkna hibir zaman Trkiyeli demeyip, Trk(Turc) demilerdir.

Osmanl devletinde, 19. yzyla kadar Trkiye ad kullanlmad, devleti Osmaniye, Memaliki ahane, Diyar Rum adlar kullanld. Daha sonra, Gen Osmanllar arasnda Osmaniye yerine Trkistan, Trkeli, Trkili gibi adlar nerildiyse de, Orta Asya’da Trkistan adl bir devlet olduundan bu benimsenmedi. Anayasada (1921) Trkiye ad yazld ve 1923’de Trkiye ad resmi olarak kabul edildi.

Devlet biimi

Trkiye’nin devlet biimi cumhuriyettir. Trkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal nderliinde 1923’te kurulmutur. Resmi dili Trke’dir. Laik,demokratik,sosyal bir hukuk devleti ynetim anlay vardr. Kuvvetler ayrm esas vardr. Yasama ilerini Trkiye Byk Millet Meclisi, yrtme ilerini Hkmet, yarg ilerini ise bamsz mahkemeler yapar. Trkiye’de 1923’te cumhuriyetin ilan ile devlet bakan cumhurbakan sfatn almtr. Cumhurbakan devletin ba ve bakomutandr. Bu sfatla Trkiye Cumhuriyeti’ni ve Trk Milleti’nin birliini temsil eder. Anayasann uygulanmasn, devlet organlarnn dzenli ve uyumlu almasn gzetir.

Trkiye Byk Millet Meclisi (TBMM) (Kurulu: 23 Nisan 1920). Trkiye Cumhuriyeti’nin yasama organdr. Halk tarafndan her 4 ylda bir yaplan seimler ile belirlenen milletvekilleri TBMM ats altnda yasama grevini yerine getirmek zere kanunlar belirler. TBMM ye 550 milletvekili seilmektedir.

Babakan, Trkiye Cumhuriyeti’nde yrtmenin badr. Bakanlar Kurulu’na bakanlk eder. Hkmeti ve icraatlarn ynetir. Trkiye Cumhuriyeti’nde her 5 ylda bir genel seimle oluan Meclis tarafndan Babakan, 5 yl sre ile seilir.

Trkiyede nan

T.C. vatandalarnn byk bir ksm Mslman’dr. Mslman vatandalarn ounluu Snni mezhebindendir, Snnilerin ou Hanefi’dir. Trkiye’de Snni mezhebinden sonra, Alevilik inanc ikincil ounluu kapsar. Trkiye’deki Alevilerin byk bir ksm Sivas, orum, Tokat, Erzincan, Malatya ve Tunceli kkenlidir. Bunlarn haricinde afii ve Caferi gibi dier mezheplere dahil vatandalar da mevcuttur.

Toplam nfusun ok kk bir orann Trkiye’nin toplam nfusunun %0.2’den az olan aznlk statsnde bulunan ve tarih boyunca gayrimslim olarak tanmlanan Hristiyanlar ve Museviler oluturur. Bunlar 50.000 Ermeni Gregoryen, 25.114 Musevi, 17.194 Sryani (Aznlk statsnde bulunmamaktadr), 2.270 Rum Ortodoks ve yaklak 5.628 dier eitli din ve mezheplerden insanlardr. (Katolik, Arap Ortodoks, Keldani vs.)

Trkiye laik bir lkedir. Dinsel veya etnik zellie sahip bir siyasi parti kurulmas anayasaya aykrdr. Cumhuriyetin ilk yllarnda dinin devlet denetimi dnda yrtlemeyecei kanaatine varlarak, devlet tarafndan denetlenmesi gerektii kararlatrlmtr. Buna dayanarak 3 Mart 1924 tarihinde Babakanla bal bir tekilat olarak Diyanet leri Bakanl kurulmutur.

Dini inan veya inanmama, dini kurallar ahs olarak uygulama veya uygulamama zgrl Anayasa’nn korumasndadr. 1923’ten nce geerli olan dini kanunlar tamamen geerlilikten kaldrlmtr.

Osmanl Devleti’nde resm aidiyet unsuru olan ‘Mslman’ kavram 1923’ten beri kullanlmaz. Bu aidiyetin (iyelik) yerine, milli aidiyet (iyelik) olan ‘Trk’ kavram getirilmitir.

Trkiye’deki Rum Ortodoks, gayrimslim nfusun byk bir ksm, Lozan Antlamas gerei Yunanistan’a g etmitir. Bat Trakya’da yaayan Mslmanlar ile stanbul, Gkeada ve Bozcaada’da yaayan Rumlar mbadele dnda braklmtr. Balkanlar’da ve Kafkasya’da yaayan Mslman topluluklar da Slav – Ortodoks gleri tarafndan Trkiye’ye srlm ya da Trkiye’ye kamak zorunda braklmtr.

Yzlm

Trkiye’nin topraklar 36 – 42 Kuzey paralelleri ve 26 – 45 Dou meridyenleri arasnda yer alr.Dousu ile bats arasnda 76 dakikalk bir zaman fark vardr. Kabaca bir dikdrtgeni andrr ve genilii 1.660 kilometredir. Gller ve adalar dahil kaplad gerek alan 814.578 km’dir izdm alan ise 783,562 km’dir. Trkiye’ye ait bu iki yzlm deeri arasndaki farkn bykl arazinin dalk ve engebeli olmasndan kaynaklanr. Marmara Blgesi % 8,5, Ege Blgesi % 12, Akdeniz Blgesi % 17 Anadolu Blgesi % 18, Karadeniz Blgesi % 18, Dou Anadolu Blgesi % 21, Gneydou Anadolu Blgesi % 7,5 yer tutar. Trakya’nn yzlm 24.370 km dir. Trkiye’nin kara snrlarnn uzunluu 2.875 km, adalar dahil sahil uzunluu 8.333 kilometredir. Kara paralarnn toplam alan 770.760 km, su alanlarnn toplam alan ise 9.820 km’ dir.

iklimi

Trkiye’nin tarafnn denizlerle evrili olmas, dalarn konumu ve yeryz ekillerinin eitlilik gstermesi, farkl zellikte iklim tiplerinin domasna yol amtr. Ky blgelerinde denizlerin etkisiyle daha lman iklim zellikleri grlr. Kuzey Anadolu Dalar ile Toros Sradalar, deniz etkilerinin i kesimlere girmesini engeller. Bu yzden i kesimlerde karasal iklim zellikleri grlr.

Akdeniz iklimi: Akdeniz ve Ege Denizi kylarnda etkili olan bu iklim tipi, Marmara Denizi’nin gney kysna kadar sokulur. Kydan yaklak 800 metre ykseklie kadar bu iklimin zellikleri grlr. Bu iklim tipinde yazlar scak ve kurak, klar lk ve yaldr.

Karadeniz iklimi: Trkiye’nin kuzey kylarnda, dalarn denize bakan yamalarnda grlen bir iklim tipidir. Bu iklimde yaz scakl, Akdeniz ikliminde olduu kadar etkili deildir. K mevsimi, gney kylarna gre souk geer. Ya miktar fazladr.

Karasal iklim: Trkiye’nin denizlerden uzak, yeryz ekillerinin meydana getirdii engellerden dolay deniz etkisinden yeterince yararlanamayan kesimlerinde karasal iklim grlr. Anadolu, Dou Anadolu ve Gneydou Anadolu blgeleri ile Trakya’nn i kesimleri karasal iklimin etkisi altndadr. Buralarda mevsimlik ve gnlk scaklk farklar byk, yalar genel olarak azdr. Klar uzun, souk ve karl, yazlar ksa fakat scaktr…

  Adana Adyaman Afyon Ar Amasya Ankara Antalya Artvin Aydn Balkesir Bilecik Bingl Bitlis Bolu Burdur Bursa anakkale ankr orum Denizli Diyarbakr Edirne Elaz Erzincan Erzurum Eskiehir Gaziantep Giresun Gmhane Hakkari Erzurum Hatay Isparta Mersin stanbul zmir Kars Kastamonu Kayseri Krklareli Krehir Kocaeli Konya Ktahya Malatya Manisa Kahramanmara Mardin Mula Mu Nevehir Nide Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirda Tokat Trabzon Tunceli anlurfa Uak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman rnak Krkkale Batman Bartn Ardahan Idr Yalova Karabk Kilis Facebook Kbrs Dzce sve Twitter Almanya Avusturya Hollanda Badoo svire Siberalem Belika Trkiye Mynet Fransa Amerika Wikipedia Osmaniye

Copright (c)  2012 BeniSev.Net
D Balantlar : Google.Com.Tr
Sitemizin anahtar kelimeleri :

sohbet chat Arkada Arkadalk Arkadalk Siteleri